دوربین ها از هفته چهاردهم به ورزشگاها می آیند

رییس سازمان لیگ حرفه ای گفت:قرار شد مجلس بودجه ای به صورت متممم تصویب کند و از سال بعد حق پخش پرداخت شود.

مهدی تاج در نشست خبری درباره حق پخش و توافق صورت گرفته در این باره عنوان کرد:خوشحالم این مشکل حل شد زیرا زمانی که این مشکل به وجود آمد مجبور شدیم دوربین ها را راه ندهیم.مشکل حق پخش با کمک مجلس و دولت حل شد.با همراهی این دو نهاد به دنبال کسب مطالبات فوتبال بودیم.

وی ادامه داد:ریاست جمهوری هم تاکید داشت که کارگروهی شامل وزارت ورزش و صدا و سیما تشکیل شود تا درباره حق پخش تحقیق کنند و به درخواست سازمان لیگ توجه داشته باشند.خوشحالیم صدای ما شنیده شد.مطالبه ما از ابتدا همین بود.قرار شد مجلس بودجه ای به صورت متممم تصویب کند و از سال بعد حق پخش پرداخت شود.قرار است متمم به صورت لایحه به مجلس برود.این کار پایداری است و دیگر نیازی نیست هر سال این مسائل را تکرار کنیم و برای دریافت حق پخش مجادله داشته باشیم.این حرکت مثبتی است.بحث ما از ابتدا پرداخت بیشتر نبود بلکه بحث مان این بود که بودجه حق پخش به صورت قانونی مصوب شود.

رییس سازمان لیگ افزود:30 درصد به حق پخش اضافه شده و آخرین توافق ما با صدا و سیما همین بود.از هفته چهاردهم دوربین ها به استادیوم می روند.

رئیس سازمان لیگ درباره صحبت‌های تقدس‌نژاد مبنی بر اینکه اگر فوتبال هم بخواهد ما مسابقات را پخش نخواهیم کرد گفت: در این مورد چیزی نمی‌دانم، در دولت تصمیم گرفته شده است که پخش شود.

/ 0 نظر / 25 بازدید