هـــواداران تهــرانی تیـــم تراخــــــــــتور

اخبـــار تیـــم تراختـــــور آذربایجـــــــان

هافبک ساحل عاجی در تمرین تراکتور
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩٢/٧/۱
 

بعد از بازیکنان نیجریه ای و برزیلی که در تمرین تراکتور شرکت کردند تا ضعف خط هافبک این تیم را برطرف کنند این بار تراکتور به سراغ یک بازیکن آفریفایی دیگر رفته تا  از او در این پست استفاده کند. در تمرین امروز یتراکتور محمدکابا حضور یافت و با پوشیدن پیراهن شماره 15 تمرین کرد. این بازیکن که در پست هافبک بازی می کند در صورتی که نظر مساعد جلالی را جلب کند، با تراکتورسازان قرار داد می بندد.