هـــواداران تهــرانی تیـــم تراخــــــــــتور

اخبار تـراختـور

بـازی تـراکـتــور – پرسپولیس همـراه بـا موسیقی تـورکی آذربایـجانی
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/۱۱
 
 
پیش از مسابقه تـراکـتـور و پـرسپولیس جشن میلاد امام رضا(ع) و قرعـه کشی یک خـودرو بـرای تماشاگران انجام خواهـد شــد.


 
 
چنــد اخبــار کـوتـاه در آستـانـه دیـدار دو تـیـم تـراکتــور - پرسپولیس
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/۱۱
 

تـراکتـور چهارشنبه شب در تـهـران / سوشا مکانی دروازبان پرسپولیس مقابل تـراکتـور / درآستانه بـازی روزجمعه کمیته انضباطی هواداران تراکتور را جریمه کرد ؟


 
 
اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه تراکتور مشخص گردید.
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/۱٠
 

اولیـن جلسه هیـئت مـدیـره بـا اعضـای جـدیـد بـاشگـاه تـراکتـور بـرگــزار شـــد


 
 
بهـروان :۱۰درصـد جـایـگـاه ورزشگاه دراختیـار هـواداران تـراکتــور قـرار میگیـرد؟
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/٩
 
 
بلیت‌فروشی به صورت دستی به هیچ‌وجـه انجام نمی‌گیـرد امـا در ورزشگاه  باکس‌هایی تعبیه می‌شود تا هواداران با حضور در آنها شرایط خرید بلیت الکترونیکی را داشته باشند.

 
 
اعلام زمان آغاز بلیت فروشی بازی تـراکتـور و نفت مسجد سلیمان
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/٤
 

زمــان آغــاز بلــیت فـروشی دیــدار تـراکتــور و نفــت مسجد سلیمان اعلام شــــد.


 
 
دلـیــر : نشان دادیم که تـراکـتـور تیم خوبی است.
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/۳
 

خـوشحالـم کـه در پیــروزی تیــم تـراکـتـور سهیـم شــدم و یکـی از آرزوهـای مـن ایـن بـود کـه بـا پیـراهـن تـراکـتـور گلـزنی کـنــم.


 
 
دیتمار: سرمربی در هر پستی بخواهد من بازی می کنم
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/۳
 

من از آن دسته بازیکنان نیستم که بگویم چرا بازی نمی کنم و در هر شرایطی تابع نظر سرمربی تیم هستم.


 
 
لوسیانو ادینهو : از من در مورد پول نپرسید تمرکز من روی بازی هایم است
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/۳
 

همین که ما توانستیم دو گل خورده را با 4 گل جبران کنیم نشان دهنده این است که تیم قوی داریم


 
 
تـــداوم سرویس دهـی اتوبوسرانی بـرای تمـاشاگـران بـازیهـای تـراکـتــور
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/۳
 


معاون اجرایی شرکت واحــد اتوبوسرانی تبـریـز گفت: سرویس دهی شرکت واحــد اتوبوسرانی بـرای تماشاگـران تیـم تـراکـتـور آذربـایـجـان ایـن هفتـه نیــز انجـام می پـذیـرد.


 
 
خطیبی : بـرخی قلم‌ها بـاعث حضـور کـم هـواداران شــده است!
نويسنده tractor-th روز ۱۳٩۳/٦/٢
 
وقتی تیـم 2 بـر صفـر عـقب بـود هـواداران بـا شعـار معـروف عیبـی یـوخ بـه بـازیکنـان روحیـه مضاعـف دادنــد. 

 
 
? صفحه بعد